Peruğun Tarihi


Peruk çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Özellikle de peruğun İlkçağ döneminden beri kullanıldığı bilinmektedir. Çok eski zamanlara dayanan peruk o dönemlerde farklı amaçlarda kullanılmıştır. Gücün ve statünün simgesi peruk sayesinde ortaya koyulmaktaydı. Krallar, kullandıkları ihtişamlı peruklar sayesinde halktan ayrılır ve böylece iktidarın tanınması sağlanırdı. Kast siteminin olduğu dönemlerde de kullanılan peruklar sayesinde hangi statüde olduğu da kolay bir şekilde anlaşılabilirdi. Peruğun tarihi konusuna baktığımızda özellikle de Mısır, Eski Roma ve Yunan halklarının farklı biçimde olanları tercih ettikleri de görülebilmekteydi. Peruk için kullanılan malzemelerin kimi zaman insan saçı, kimi zaman da at kılı olduğu bilinmekte. At kılının insan saçına yakın bir yapısının olması da tercih edilebilirliğini arttırmaktaydı. Aynı zamanda atların savaşçılıkta kullanılmasından dolayı daha kolay temin edilebildiği bilinmektedir.


Peruğun tarihi iktidarın da sembolü olmaktadır. İktidarda olan kişinin takmış olduğu peruk diğer herkesin peruğundan daha farklı bir yapıda ve daha farklı biçim ile renktedir. Halkın iktidardaki kişiyi sayması ve bilmesi açısından bu peruk iktidarın gücünü de arttırmaktadır. Ayrıca peruk sadece iktidarın sembolü olarak kullanılmamaktaydı. Aynı zamanda Mısır halkının saçlarını tamamen kazıtması ve güneşin etkisinden kurtulabilmek adına da peruk kullandıkları bilinmektedir. Bu sayede çalışırken de güneşin etkisini en aza indirmek ve cildi güneşin sıcaklığından korumak da mümkün hale geliyordu.


Peruk bir dönem Hıristiyan din adamları tarafından da yasaklanmıştır. 692 yılında yasaklanan peruk o dönemlerde şeytanın gizlendiği yer olarak görülmekteydi. Skolastik düşüncenin ağırlıkta olmasından dolayı bu dönemlerde peruğun kullanılması engellenmiştir. Sonraki dönemlerde de İngiliz Kraliçesi sayesinde peruk artık modada yerini aldı. Kadınların daha çok rağbet ettikleri bir aksesuar olmaya başlayan peruk sayesinde farklı modeller ve renkler de kullanılmaya başlanmıştır. Kadınların yüz yapısına uygun olan modelleri tercih etmeleri sayesinde sıra dışı görünümler de elde edilmiştir. Aynı zamanda Fransız soyluları hizmetçilerinin saçlarını keserek kendilerine yeni peruklar da yapmışlardır. Bu da hizmetçinin soylusuna bağlılığını göstermektedir.


Peruğun tarihi farklı açılardan bakıldığında dönemin şartlarına uygun bir şekilde seyir etmiştir. Özellikle peruk kullanan kimi hükümdarın saçlarının olmaması gibi sıkıntılarında peruklar dertlerine çare olmuştur. Hükümdar için saç gücün sembolü olarak kullanılmaktadır. Saçlarını kazıtan hükümdar istediği kadar ihtişamlı olan peruğu kullanabilmekteydi. Bu sayede diğer sınıflardan da kolay bir şekilde ayrılabilmekte ve saçlarının olmaması durumundan kurtulabilmekteydi.


Geçmişten günümüze geldiğimizde ise peruğun artık istenilen şekilde kullanılabildiği görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi sayesinde peruğun çok daha iyi bir şekilde başa geçirilmesi ve sabitlenmesi mümkün hale gelmiştir. Kadınların ve erkeklerin tercih ettikleri saç modellerinden herhangi birisini temin etmeleri ve kullanmaları olanaklıdır. Aynı zamanda son dönemlerdeki perukların insan saçına çok yakın olan malzemelerden seçilmiş olması sayesinde perukların gerçek saç görünümünde olması sağlanmaktadır.